Google

นโยบายสำหรับเนื้อหาที่โพสต์โดยผู้ใช้ใน Search

นโยบายด้านล่างมีบทบาทสำคัญในการรักษาประสบการณ์ที่ดีและมีประโยชน์สำหรับทุกคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Search ซึ่งมีเนื้อหาที่ผู้ใช้โพสต์ หากพบเนื้อหาหรือพฤติกรรมที่ละเมิดนโยบายเหล่านี้ เราจะดำเนินการตามความเหมาะสม โดยอาจนำเนื้อหาดังกล่าวออกหรือยุติสิทธิ์ของบัญชี นอกจากนี้ เราอาจมีข้อยกเว้นสำหรับนโยบายเหล่านี้ซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาทางด้านศิลปะ การศึกษา ประวัติศาสตร์ สารคดี หรือวิทยาศาสตร์ หรือเมื่อมีประโยชน์ที่สำคัญอื่นๆ ต่อสาธารณะ เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันไม่ให้เนื้อหาคุณภาพต่ำปรากฏใน ผลิตภัณฑ์ของ Search ซึ่งมีเนื้อหาที่ผู้ใช้โพสต์ ขอขอบคุณที่ช่วยรักษาผลิตภัณฑ์ให้ปลอดภัยและเป็นประโยชน์สำหรับทุกคน

เนื้อหาที่มีธีมสำหรับผู้ใหญ่

เราไม่อนุญาตเนื้อหาที่มีภาพเปลือย กิจกรรมทางเพศ กิจกรรมที่มีการชี้นำทางเพศ หรือเนื้อหาทางเพศที่โจ่งแจ้ง โดยทั่วไปเราอนุญาตคำศัพท์ทางการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับมนุษย์หรือการศึกษาเรื่องเพศ

โฆษณา

เราไม่อนุญาตเนื้อหาที่โฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมถึงการเรียกร้องให้ซื้อโดยตรง ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ข้อมูลติดต่อของบริษัท และกลยุทธ์อื่นๆ ในการโปรโมต เราไม่อนุญาตเนื้อหาจากสปอนเซอร์ซึ่งมีการปกปิดหรือสื่อให้เข้าใจผิดว่าเป็นเนื้อหาที่นำเสนออย่างอิสระ

ภาพการล่วงละเมิดทางเพศเด็กและการทำอนาจารเด็ก

เราจะไม่ผ่อนปรนต่อเนื้อหาที่หาประโยชน์ในทางเพศจากเด็กเป็นอันขาด ซึ่งได้แก่ ภาพการล่วงละเมิดทางเพศเด็กทุกประเภท (รวมถึงภาพการ์ตูน) เราจะนำเนื้อหาดังกล่าวออกและรายงานตามที่กฎหมายกำหนด และยังอาจดำเนินการอื่นๆ ตามความเหมาะสมด้วย เช่น การปิดใช้บัญชีและยุติการเข้าถึงเนื้อหาทั้งหมดภายในบัญชี

เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์

โปรดคำนึงถึงกฎเกี่ยวกับภาพถ่ายและวิดีโอขณะอยู่ในเหตุการณ์หรืองานอีเวนต์ต่างๆ เราจะตอบสนองต่อหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ชัดเจน การละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ซ้ำๆ จะส่งผลให้บัญชีนั้นถูกยกเลิก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายลิขสิทธิ์ของ Google

เนื้อหาที่ไม่ปลอดภัย

เราไม่อนุญาตให้ใช้บริการนี้เพื่อทำกิจกรรมผิดกฎหมายหรือเพื่อโปรโมตสินค้า บริการ หรือข้อมูลที่อำนวยความสะดวกหรือก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้อื่นหรือสัตว์โดยตรง แม้ว่าเราจะอนุญาตข้อมูลทั่วไปเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาประเภทนี้ แต่เราก็มีกรอบเพื่อจำแนกเนื้อหาที่ส่งเสริมการเกิดอันตรายโดยตรง

การมีส่วนร่วมที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง

เราอนุญาตการโต้ตอบกับมนุษย์ที่เกิดขึ้นจริงในรูปแบบการโหวตเห็นด้วย การโหวตไม่เห็นด้วย การติดตาม การติดแท็ก และปฏิกิริยาโต้ตอบอื่นๆ เราจะนำการมีส่วนร่วมที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงและที่สูงเกินความเป็นจริงโดยมีจุดประสงค์เพื่อหลอกลวงผู้ใช้ออก

การล่วงละเมิด

เราไม่อนุญาตพฤติกรรมล่วงละเมิด กลั่นแกล้ง หรือข่มขู่ และไม่อนุญาตให้ใช้บริการนี้เพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านี้ด้วย ใครก็ตามที่ใช้บริการนี้เพื่อล่วงละเมิดบุคคลใดโดยเฉพาะ ข่มขู่ว่าจะทำอันตรายร้ายแรง ทำให้ผู้อื่นตกเป็นเป้าหมายในเรื่องเพศอย่างไม่พึงประสงค์ เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่นซึ่งอาจนำไปใช้ในการข่มขู่ ดูหมิ่นหรือเหยียดหยามเหยื่อความรุนแรงหรือโศกนาฏกรรม ปฏิเสธว่าไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงหรือโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นจริง โจมตีตัวบุคคลทั้งที่เป็นปัจเจกบุคคลหรือองค์กร หรือล่วงละเมิดในลักษณะอื่นๆ เราอาจนำเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวออกหรือแบนไม่ให้ใช้บริการดังกล่าวอย่างถาวร นอกจากนี้เราอาจแจ้งให้ผู้บังคับใช้กฎหมายทราบถึงการขู่ทำร้ายหรือสถานการณ์ที่เป็นอันตรายอื่นๆ พึงระลึกว่าการล่วงละเมิดออนไลน์เป็นสิ่งผิดกฎหมายในหลายๆ ประเทศ และอาจส่งผลร้ายแรงตามมาในชีวิตจริงทั้งต่อผู้ล่วงละเมิดและผู้ถูกละเมิด

วาจาสร้างความเกลียดชัง

ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการแสดงออกอย่างเสรี แต่เราไม่อนุญาตให้ใช้วาจาสร้างความเกลียดชัง วาจาสร้างความเกลียดชังคือเนื้อหาที่สนับสนุนหรือยอมรับการใช้ความรุนแรง หรือมีเป้าหมายหลักในการยั่วยุให้เกิดความเกลียดชังต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆ ด้วยเหตุผลทางเชื้อชาติหรือกลุ่มชาติพันธุ์ ศาสนา ความพิการ อายุ สัญชาติ สถานะทหารผ่านศึก รสนิยมทางเพศ เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ หรือลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติอย่างเป็นระบบหรือทำให้สถานะของบุคคลนั้นๆ ลดลงหรือต่ำกว่ากลุ่มอื่น

เนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้อง

เราขอสงวนสิทธิ์ในการนำเนื้อหาที่ไม่ตรงประเด็นออก

มัลแวร์และฟิชชิง

เราไม่อนุญาตลิงก์ไปยังมัลแวร์ ไวรัส หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายอื่นๆ เราไม่อนุญาตฟิชชิงหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่เป็นอันตรายหรือรบกวนการทำงานของเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ หรือโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ของ Google หรือผู้อื่น ดูข้อมูลเพิ่มเติมในนโยบาย Google Safe Browsing

หัวข้อทางการแพทย์

เมื่อเราไฮไลต์ข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อทางการแพทย์ใน Search เรามุ่งมั่นที่จะแสดงข้อมูลที่เป็นความเห็นพ้องทางวิทยาศาสตร์และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่มีหลักฐานอ้างอิง เพราะเราถือว่าข้อมูลทางการแพทย์เป็นเนื้อหาคุณภาพสูง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายนี้ หากข้อมูลที่ไฮไลต์ไม่ได้รับการรองรับโดยความเห็นพ้องทางวิทยาศาสตร์ที่ยอมรับโดยทั่วไป เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือนำข้อมูลนั้นออกจากฟีเจอร์ สุดท้ายนี้ โปรดทราบว่าบริการนี้เป็นการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อให้คำแนะนำ การวินิจฉัย หรือการบำบัดทางการแพทย์ หรือให้การรักษาทางการแพทย์หรือการรักษาโดยให้คำปรึกษา

การสื่อให้เข้าใจผิด

เราจะนำเนื้อหาออกหรืออาจดำเนินการกับผู้ใช้ที่พยายามแอบอ้างบุคคลหรือองค์กรอื่น หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มีเป้าหมายในการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิด ซึ่งรวมถึงการกล่าวเป็นนัยด้วยความเท็จว่าเป็นพาร์ทเนอร์กับหรือได้รับการรับรองโดยบุคคลหรือองค์กรอื่น ซึ่งรวมถึงการใช้หลายบัญชีเพื่อหลบเลี่ยงนโยบายของเรา หลีกเลี่ยงการบล็อก หรือลบล้างข้อจำกัดใดๆ ที่ใช้กับบัญชีของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลนั้นได้

เมื่อได้รับคำขอ เราจะนำข้อมูลส่วนบุคคลออก หากเชื่อว่าอาจทำให้ผู้ใช้เสี่ยงต่ออันตรายบางอย่าง เช่น การขโมยข้อมูลประจำตัวหรือการฉ้อโกงทางการเงิน ข้อมูลเหล่านี้รวมถึงหมายเลขบัตรที่ออกโดยรัฐบาลซึ่งมีความละเอียดอ่อน เช่น หมายเลขประกันสังคมของสหรัฐอเมริกา หมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต รูปภาพลายเซ็น และเอกสารส่วนตัวทางการแพทย์ แต่โดยทั่วไปเราจะไม่นำข้อมูลที่เปิดให้สาธารณะเข้าถึงได้ออก เช่น หมายเลขประจำตัวประชาชนที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์ของรัฐบาล บางครั้งเราปฏิเสธคำขอหากเชื่อว่ามีคนพยายามละเมิดนโยบายเหล่านี้เพื่อนำข้อมูลอื่นๆ ออกจากผลการค้นหา

สินค้าและบริการควบคุม

เราไม่อนุญาตให้ใช้บริการนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการโปรโมตหรือขายสินค้าและบริการที่มีการควบคุม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแอลกอฮอล์ การพนัน ผลิตภัณฑ์ยา อาหารเสริมที่ไม่ได้รับการอนุมัติ ยาสูบ อาวุธ ดอกไม้ไฟ อุปกรณ์ด้านสุขภาพ/การแพทย์ หรือบริการทางการเงิน

สแปม

เราไม่อนุญาตให้ใช้สแปม ซึ่งอาจรวมถึงเนื้อหาที่ไม่พึงประสงค์ ไม่เกี่ยวข้อง โปรโมชัน หรือโฆษณา เนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยโปรแกรมอัตโนมัติ เนื้อหาที่ซ้ำ หรือเนื้อหาใดก็ตามที่ดูเหมือนเป็นการเชิญคนจำนวนมาก

เนื้อหาเกี่ยวกับการก่อการร้าย

เราไม่อนุญาตให้องค์กรก่อการร้ายใช้บริการนี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ รวมถึงการรับสมัครเข้าเป็นสมาชิก และเราจะนำเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายออก เช่น เนื้อหาที่ส่งเสริมการดำเนินการของผู้ก่อการร้าย ยุยงให้เกิดความรุนแรง หรือเฉลิมฉลองการโจมตีของผู้ก่อการร้าย

รูปภาพผู้เยาว์ที่ไม่ได้รับอนุญาต

ห้ามโพสต์หรือเผยแพร่รูปภาพหรือวิดีโอเกี่ยวกับผู้เยาว์โดยไม่มีคำยินยอมที่จำเป็นจากตัวแทนทางกฎหมาย หากมีผู้โพสต์รูปภาพหรือวิดีโอเกี่ยวกับผู้เยาว์โดยไม่มีคำยินยอมที่จำเป็น โปรดรายงานถึงเราที่นี่

คำขอทางกฎหมายที่ถูกต้อง

เมื่อได้รับคำขอ ในบางครั้งเราจะนำเนื้อหาออกตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเพื่อตอบสนองต่อคำสั่งศาล ส่งคำขอทางกฎหมายที่นี่

ความรุนแรงและเนื้อหาน่าหวาดกลัว

เราไม่อนุญาตเนื้อหาที่มีความรุนแรงหรือน่าหวาดกลัว ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อก่อให้เกิดความตระหนก หวาดกลัว หรือโดยไม่มีเหตุอันควร

ภาษาหยาบโลนและคำหยาบคาย

เราไม่อนุญาตเนื้อหาลามก คำหยาบคาย หรือเนื้อหาที่ไม่สื่อความหมายซึ่งไม่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน