Sekretessmeddelande för Google Chrome

Senast ändrad: 11 augusti 2022

Läs om hur du styr vilken information som samlas in, lagras och delas när du använder webbläsaren Google Chrome på datorn eller mobilen eller i ChromeOS, och när du aktiverar Säker webbsökning i Chrome. Även om den här policyn beskriver funktioner som är specifika för Chrome används och skyddas alla personliga uppgifter som du lämnar till Google eller lagrar i Google-kontot i enlighet med Googles sekretesspolicy, som ändras med jämna mellanrum. I Googles lagringspolicy finns information om hur och varför Google lagrar data.

Om du har aktiverat appar från Google Play på din Chromebook används och skyddas uppgifter som samlas in av Google Play eller operativsystemet Android i enlighet med användarvillkoren för Google Play och Googles sekretesspolicy. Uppgifter som är specifika för Chrome anges i relevanta avsnitt i detta Meddelande.

Information om sekretessmeddelandet

I detta sekretessmeddelande använder vi termen ”Chrome” när vi refererar till alla produkter i Chrome-familjen som finns i ovanstående lista. Uppgifter som är specifika för Chrome anges i relevanta avsnitt i detta meddelande. Detta Sekretessmeddelande ändras med jämna mellanrum.

I beta-, utvecklar- eller canary-versioner av Chrome kan du testa nya funktioner som fortfarande utvecklas i Chrome. Sekretessmeddelandet gäller alla versioner av Chrome, men är kanske inte uppdaterat för funktioner som håller på att utvecklas.

I översikten över sekretessinställningarna i Chrome hittar du stegvisa anvisningar om hur du hanterar sekretessinställningar.

Innehållsförteckning:

Webbläsarlägen

Du måste inte ange några personliga uppgifter för att använda Chrome, men det finns olika lägen i Chrome som du kan använda om du vill ändra eller förbättra upplevelsen på webben. Sekretesspraxis kan skilja sig åt beroende på vilket läge du använder.

Grundläggande webbläsarläge

I det grundläggande webbläsarläget lagras uppgifter lokalt på systemet. Uppgifterna kan innehålla:

 • Webbhistorik. Chrome lagrar till exempel webbadresserna till sidor som du besöker, en cachefil med text, bilder och andra resurser från dessa sidor. Om funktionen för förslag på nätverksåtgärder är aktiverad lagras också en lista över några av de IP-adresser som länkats från dessa sidor.

 • Personliga uppgifter och lösenord som gör det lättare för dig att fylla i formulär och logga in på sidor du besöker.

 • En lista över vilka behörigheter du har gett till webbplatser.

 • Cookies eller data från webbplatser du besöker.

 • Data som har sparats av tillägg.

 • En lista över vad du har laddat ned från webbplatser.

Du kan hantera de här uppgifterna på flera sätt:

Personliga uppgifter som lagras i Chrome skickas inte till Google såvida du inte väljer att lagra uppgifterna i ditt Google-konto genom att aktivera synkronisering eller, när det gäller lösenord, kontokort och faktureringsuppgifter, väljer att spara specifika användaruppgifter eller kontokort med tillhörande faktureringsinformation i ditt Google-konto. Läs mer.

Så här hanterar Chrome dina uppgifter

Information för webbplatsadministratörer. Webbplatser som du besöker när du använder Chrome tar automatiskt emot vanlig logginformation,bland annat systemets IP-adress och data från cookies.Att du använder Chrome för att få tillgång till Googles tjänster, till exempel Gmail, innebär i allmänhet inte att Google tar del av ytterligare uppgifter som kan identifiera vem du är. Om Chrome upptäcker tecken på att någon på nätverket attackerar dig (en "man-i-mitten-attack") när du besöker Googles webbplatser eller andra webbplatser som väljer att delta, kan Chrome skicka information om anslutningen till Google eller webbplatsen du besökte för att fastställa attackens omfattning och hur attacken fungerar. Google delar rapporter om attacker som inträffar på deltagande webbplatser med ägarna av webbplatsen.

Inläsning i förväg. Du kan surfa och söka snabbare när Chrome läser in sidor som du kanske vill besöka. Inläsning i förväg kan aktiveras av webbplatser, Android-appar och själva Chrome (t.ex. i adressfältet). Du kan inaktivera inläsning i förväg via Chromes integritetsinställningar. Om inläsning i förväg begärs kan webbplatsen som redan är inläst ange och läsa egna cookies precis som om du hade besökt den, även om du sedan inte gör det. I vissa fall kan inläsningen i förväg ske på ett integritetsskyddande sätt. Då skickas inte cookies vid begäran och de anges först när användaren besöker sidan som redan är inläst. Dessutom kan sidor läsas in i förväg via en proxy för att dölja användarens IP-adress. Sidor som läses in via en proxy är end-to-end-krypterade mellan Chrome och webbplatsen som läses in i förväg så att proxyn inte kan ta del av innehållet på sidorna. Eventuell information som proxyn tar del av används endast till att möjliggöra inläsning i förväg på ett integritetsbevarande sätt och länkas inte till någon annan information i ditt Google-konto. Integritetsskyddande inläsning i förväg är inaktiverat i inkognitoläget. Läs mer.

Plats. Med Chrome får du möjlighet att dela din plats med webbplatser så att du kan ta emot mer relevant geografisk information. Du måste ge ditt tillstånd innan Chrome ger webbplatser tillgång till din plats. Chrome använder Googles platstjänster för att avgöra var du befinner dig. Uppgifterna som Chrome skickar till Googles platstjänster kan innehålla:

 • Information om vilka Wi-Fi-routrar som är närmast dig.
 • Cell-id för de mobilmaster som är närmast dig.
 • Styrkan på Wi-Fi- eller mobilsignalen.
 • Den IP-adress som för tillfället har tilldelats enheten.

Google styr inte över webbplatser från tredje part eller deras sekretesspraxis, så tänk efter innan du delar din plats med en webbplats.

Uppdateringar. Chrome skickar regelbundet information till Google för att söka efter uppdateringar, få anslutningsstatus, verifiera den aktuella tiden och uppskatta antalet aktiva användare.

Sökfunktioner. Om du är inloggad på en Google-webbplats och har angett Google som standardsökmotor sparas sökningar som du gör i adressfältet eller sökrutan på sidan Ny flik i Chrome i ditt Google-konto.

Sökförslagstjänst. Chrome använder förslagstjänsten från standardsökmotorn för att ge dig sannolika förslag på vad du kommer att skriva, så att du hittar informationen du söker snabbare. När du söker med hjälp av adressfältet eller sökrutan på sidan Ny flik i Chrome skickas de tecken du anger till standardsökmotorn (även om du inte har tryckt på Retur). Om du använder Google som standardsökmotor baseras förslagen på din egen sökhistorik, ämnen som är relaterade till det du skriver i adressfältet eller sökrutan på sidan Ny flik och på vad andra personer söker efter. Läs mer. Förslag kan också baseras på din webbhistorik. Läs mer.

Navigeringshjälp. Om du inte kan ansluta till en webbplats kan du få förslag på alternativa sidor som liknar den du försökte besöka. För att kunna ge dig förslag skickar Chrome webbadressen för sidan som du försökte besöka till Google.

Autofyll, lösenordshantering och betalningar. I syfte att förbättra de tjänster som hanterar lösenord och Autofyll i Chrome skickas begränsade och anonyma uppgifter till Google från Chrome om webbformulär som du fyller i eller skickar när autofyll eller lösenordshantering är aktiverat. Uppgifterna inbegriper en del av sidans webbadress och information om formulärets struktur. Läs mer.

När du är inloggad i Chrome med Google-kontot kan du bli erbjuden att spara lösenord, betalningsmetoder och relaterad information i Google-kontot. Du kan bli ombedd i Chrome att fylla i lösenord och betalningsmetoder från Google-kontot i webbformulär. Om du har sparat lösenord eller betalningsmetoder lokalt i Chrome kan du bli ombedd i Chrome om att spara uppgifterna i Google-kontot. Information om din dator samlas i Chrome och delas med Google Pay i syfte att förebygga bedrägerier och tillhandahålla tjänsten om du använder en betalningsmetod från Google-kontot eller väljer att spara betalningsmetoden i Google-kontot för framtida användning. Du kan även betala med Google Pay i Chrome om säljaren har stöd för det.

Språk. I syfte att anpassa din upplevelse på webben utifrån de språk du oftast läser på registrerar Chrome vilka språk som används på webbplatserna du besöker. Den här språkinställningen skickas till Google för att anpassa Chrome-upplevelsen. Om du har aktiverat Chrome Sync kopplas den här språkprofilen till ditt Google-konto och om du inkluderar historik i Chrome i webb- och appaktivitet kan den användas för att anpassa upplevelsen i andra produkter från Google. Visa aktivitetsinställningar.

Webbappar på Android. Om du använder en Android-enhet och väljer Lägg till på startskärmen för en webbplats som har optimerats för snabb och pålitlig prestanda på mobila enheter använder Chrome en av Googles servrar för att skapa ett ursprungligt Android-paket för den webbplatsen på enheten. Med Android-paketen kan du interagera med webbappen på samma sätt som du gör med en Android-app. Till exempel visas webbappen i listan över installerade appar. Läs mer.

Användningsstatistik och felrapporter. Som standard skickas användningsstatistik och felrapporter till Google för att hjälpa oss att förbättra våra produkter. Användningsstatistiken innehåller information om t.ex. inställningar, knappklick, resultatstatistik och minnesanvändning. Användningsstatistiken inbegriper i allmänhet inte webbadresser till webbsidor eller personliga uppgifter men om du har aktiverat inställningen ”Förbättra sökningar och surfandet: Skickar webbadresserna till sidor du besöker till Google” innehåller användningsstatistiken i Chrome information om vilka webbsidor du besöker och hur du använder dem. Om Chrome Sync är aktiverat kan uppgifter om ålder och kön från Google-kontot kombineras med vår statistik i Chrome för att hjälpa oss att skapa produkter som passar alla typer av användare. Vi kan till exempel samla in statistik i syfte att identifiera webbsidor som läses in långsamt. Med hjälp av dessa uppgifter förbättrar vi våra produkter och tjänster och ger webbutvecklare underlag för hur de kan förbättra sina sidor. Felrapporter innehåller systeminformation från tidpunkten då kraschen inträffade och kan innehålla webbadresser eller personliga uppgifter beroende på vad som hände när felrapporten skapades. Vi kan dela sammanställda uppgifter som inte identifierar dig personligen offentligt och med våra affärspartner (till exempel utgivare, annonsörer eller kopplade webbplatser). Du kan när du vill ändra om användningsstatistik och felrapporter ska skickas till Google. Läs mer. Om appar från Google Play har aktiverats på Chromebook och användningsstatistik är aktiverat i Chrome skickas även användningsdata och diagnostik för Android till Google.

Medielicenser. Vissa webbplatser krypterar media för att förhindra obehörig användning och kopiering. För HTML5-webbplatser sker detta nyckelutbyte med hjälp av API:et Encrypted Media Extensions. När tillåtelse ges till att få åtkomst till denna media kan sessionsidentifierare och licenser komma att lagras lokalt. Användaren kan rensa dessa identifierare i Chrome med hjälp av Rensa webbinformation när Cookies och andra webbplatsdata har markerats. Innehållspartner och webbplatser som använder Adobe Flash Access kan ges en unik identifierare med hjälp av Chrome. Identifieraren lagras i ditt system. Du kan neka åtkomst i inställningarna under Innehållsinställningar, Skyddat innehåll och återställa id:t med hjälp av Rensa webbinformation när Cookies och andra webbplatsdata har markerats. Om du tar del av skyddat innehåll i Chrome på Android, innehåll av högre kvalitet eller offlineinnehåll i ChromeOS, kan innehållsleverantören be Chrome om ett certifikat som verifierar att enheten uppfyller kraven. Enheten delar en webbplatsspecifik identifierare med webbplatsen för att certifiera att enhetens kryptografiska nycklar skyddas av Chromes maskinvara. Läs mer.

Andra tjänster från Google. Detta meddelande innehåller information om Googles tjänster som är aktiverade som standard i Chrome. Chrome kan dessutom erbjuda andra webbtjänster från Google. Om du till exempel besöker en sida på ett annat språk erbjuder sig Chrome att översätta texten med hjälp av Google. Du meddelas om hur du kan styra dessa tjänster första gången du använder dem. Du hittar mer information i dokumentationen om sekretess i Chrome.

Identifierare i Chrome

Chrome innehåller ett flertal unika och icke-unika identifierare som används för att tillhandahålla funktioner och välfungerande tjänster. Om du till exempel använder push-aviseringar skapas en identifierare som levererar aviseringarna till dig. När det är möjligt använder vi icke-unika identifierare och tar bort identifierare som inte längre behövs. Vi kan med hjälp av följande identifierare utveckla, distribuera och marknadsföra Chrome, men de används inte i direkt relation till funktionerna i Chrome.

 • Installationsspårning. Varje enskilt exemplar av Windows-versionen av webbläsaren Chrome innehåller ett tillfälligt, slumpmässigt genererat installationsnummer som skickas till Google första gången du installerar och använder Chrome. Med hjälp av denna tillfälliga identifierare kan vi uppskatta antalet installerade webbläsare. Identifieraren raderas första gången Chrome uppdateras. I mobilversionen av Chrome används på löpande basis en variant av enhetsidentifieraren som spårar antalet installationer av Chrome.

 • Kampanjspårning. För att kunna spåra hur framgångsrika kampanjer är genererar Chrome en unik token som skickas till Google första gången du kör och använder webbläsaren. Om du fick eller återaktiverade din version av webbläsaren Chrome i samband med en reklamkampanj och du använder Google som standardsökmotor omfattar sökningar i adressfältet en icke-unik kampanjtagg. Sökningar i adressfältet i alla mobila versioner av webbläsaren Chrome omfattar också en icke-unik kampanjtagg. Det kan också hända att ChromeOS regelbundet skickar en icke-unik kampanjtagg till Google (bland annat under den första konfigurationen) och när du söker på Google. Läs mer.

 • Fälttester. Ibland utför vi begränsade tester av nya funktioner. Webbläsare delas in i experimentgrupper med hjälp av ett slumpmässigt källnummer som inkluderas av Chrome vid första körningen. Experiment kan också begränsas efter land (vilket fastställs med hjälp av IP-adresser), operativsystem, Chrome-version och andra parametrar. Det finns en lista över aktiva fälttester i din installation av Chrome i alla begäranden som skickas till Google. Läs mer.

Logga in och synkronisera lägen i Chrome

Du har även möjlighet att använda Chrome-webbläsaren när du är inloggad på Google-kontot, oavsett om synkronisering är aktiverat eller inte.

Logga in. I skrivbordsversioner av Chrome loggas du in och ut från Chrome när du loggar in eller loggar ut från någon webbtjänst från Google, som google.com. Du kan inaktivera detta i inställningarna. Läs mer. I Chrome på Android och iOS kan du få frågan om du vill logga in med något av de Google-konton som redan är inloggade på enheten när du loggar in på någon webbtjänst från Google. Du kan inaktivera detta i inställningarna. Läs mer. Om du är inloggad i Chrome med ditt Google-konto kan Chrome erbjuda att spara dina lösenord, betalningsmetoder och relaterad information i Google-kontot. Dessa personliga uppgifter används och skyddas i enlighet med Googles integritetspolicy.

Sync. När du loggar in i Chrome-webbläsaren eller på en Chromebook och aktiverar synkronisering med ditt Google-konto sparas dina personliga uppgifter i Google-kontot på Googles servrar så att du får åtkomst till dem när du loggar in och synkroniserar Chrome på andra datorer och enheter. Dessa personliga uppgifter används och skyddas i enlighet med Googles sekretesspolicy. Denna information kan inbegripa:

 • Webbhistorik
 • Bokmärken
 • Flikar
 • Lösenord och uppgifter för Autofyll
 • Andra inställningar i webbläsaren, som installerade tillägg

Synkronisering är endast aktiverat om du väljer det. Läs mer. I menyn "Inställningar" kan du anpassa vilken specifik information som synkroniseras. Läs mer. Du kan se hur mycket data från Chrome som har lagrats för ditt Google-konto via Chrome-data från ditt konto. I översikten kan du också inaktivera synkronisering helt och radera all tillhörande data från Googles servrar (detta gäller inte Google-konton som har skapats i Family Link). Läs mer. För Google-konton som har skapats i Family Link krävs inloggning för hanteringsfunktioner för föräldrar, till exempel webbplatsbegränsningar. Barn med Family Link-konton kan dock fortfarande radera sin data och inaktivera synkronisering av de flesta datatyper. Läs mer. Integritetsmeddelandet för Google-konton som har skapats i Family Link gäller för synkroniserad data från Chrome som lagras i dessa konton.

Så här hanterar Chrome information som synkroniseras

När du aktiverar synkronisering med Google-kontot använder vi webbinformationen för att förbättra och anpassa din upplevelse i Chrome. Du kan även anpassa upplevelsen i andra Google-produkter genom att tillåta att Chrome-historiken inkluderas i din webb- och appaktivitet. Läs mer.

Du kan när som helst ändra den här inställningen på sidan Kontohistorik eller hantera din privata data. Om du inte använder data i Chrome för att anpassa Google-upplevelsen utanför Chrome använder Google endast Chrome-data efter att den har anonymiserats och sammanställts med data från andra användare. Med hjälp av denna data utvecklar Google nya funktioner, produkter och tjänster, samt förbättrar den övergripande kvaliteten på befintliga produkter och tjänster. Om du vill lagra och synkronisera Chrome-data i Googles moln utan att Google får tillgång till den kan du kryptera den data som har lagrats med hjälp av en egen lösenfras för synkronisering. Läs mer.

Inkognito- och gästläge

Du kan begränsa de uppgifter som Chrome lagrar i ditt system genom att använda inkognitoläget eller gästläget. I dessa lägen lagras inte vissa uppgifter av Chrome, till exempel:

 • Grundläggande webbhistorik som webbadresser, cachelagrad sidtext eller IP-adresser till sidor som är länkade till webbplatser du besöker.
 • Bilder av sidor du besöker.
 • Register över nedladdningar, även om filerna som du laddar ned lagras någon annanstans på datorn eller enheten.

Så här hanterar Chrome uppgifter från inkognito- eller gästläget

Cookies. Chrome delar inte befintliga cookies med webbplatser som du besöker i inkognito- eller gästläge. Webbplatser kan lämna nya cookies på systemet medan du använder dessa lägen, men de lagras och skickas bara fram tills dess att du stänger inkognito- eller gästfönstret.

Ändringar av webbläsarens konfiguration. När du ändrar något i webbläsarens konfiguration sparas dessa uppgifter, till exempel när du sparar en webbsida som ett bokmärke eller ändrar inställningarna. Sådana ändringar påverkas inte av inkognito- eller gästläget.

Behörigheter. De behörigheter som du beviljar i inkognitoläget sparas inte i din profil.

Profiluppgifter. Du har fortfarande tillgång till uppgifterna i din profil när du surfar i inkognitoläget, till exempel förslag utifrån webbhistoriken och sparade lösenord. I gästläget kan du surfa utan att visa uppgifter från några profiler.

Hantera användare i Chrome

Hantera användare för privat bruk av Chrome

Du kan konfigurera anpassade versioner av Chrome för användare som delar enhet eller dator. Observera att alla som har tillgång till enheten kan visa alla uppgifter i alla profiler. Om du på ett effektivt sätt vill hindra att andra tar del av din information använder du de användarkonton som är inbyggda i operativsystemet. Läs mer.

Hantera användare på Chrome for Enterprise

En del Chrome-webbläsare eller Chromebook hanteras av en skola eller ett företag. I dessa fall kan administratören tillämpa policyer för webbläsaren eller Chromebook. Första gången en användare loggar in eller börjar surfa utan att logga in (förutom i gästläget) kontaktas Google av Chrome och söker efter dessa policyer. Chrome söker regelbundet efter uppdateringar av dessa policyer.

Administratörer kan konfigurera policyer för status- och aktivitetsrapporter i Chrome, som platsinformation för enheter med ChromeOS. Administratörer har också möjlighet att få åtkomst till, övervaka eller offentliggöra data från en hanterad enhet.

Använda Säker webbsökning

Google Chrome och vissa webbläsare från tredje part, till exempel vissa versioner av Mozilla Firefox och Apples Safari, innehåller Googles funktion Säker webbsökning. När du använder Säker webbsökning utväxlar webbläsaren du använder och Googles servrar information om misstänkta webbplatser.

Så här fungerar Säker webbsökning

Webbläsaren kontaktar Googles servrar regelbundet och hämtar det senaste exemplaret av listan Säker webbsökning. Listan innehåller webbplatser med lösenordsfiske eller skadlig programvara. Det allra senaste exemplaret av listan sparas lokalt på ditt system. Vid denna kontakt samlar Google inte in kontouppgifter eller andra uppgifter som kan identifiera dig. Men vanlig logginformation, som IP-adress och cookies tas emot.

Alla webbplatser du besöker kontrolleras mot listan Säker webbsökning på ditt system. Om en matchning hittas i listan skickar webbläsaren ut en kodad del av webbadressen till Google så att vi kan skicka mer information till din webbläsare. Google kan inte fastställa den verkliga webbadressen utifrån dessa uppgifter. Läs mer.

Följande funktioner i Säker webbsökning är specifika för Chrome:

 • Om du har aktiverat läget Säker webbsökning med utökat skydd ger Chrome ytterligare skydd och skickar ytterligare data till Google, i enlighet med inställningarna i Chrome. Läs mer. Om standardskydd har aktiverats kan några av dessa säkerhetsfunktioner även finnas som fristående funktioner. Dessa styrs då av separata kontroller.

 • Om du har aktiverat inställningen \”Förbättra sökningar och surfandet: Skickar webbadresserna till sidor du besöker till Google” och om Säker webbsökning är aktiverat skickas den fullständiga webbadressen till webbplatsen som du besöker från Chrome till Google för att avgöra om webbplatsen är säker. Om du även synkroniserar webbhistorik utan en lösenordsfras för synkronisering kopplas dessa webbadresser tillfälligt till ditt Google-konto i syfte att ge ett mer anpassat skydd. Den här funktionen är inaktiverad i inkognitoläget och gästläget.

 • En del versioner av Chrome innehåller en teknik i Säker webbsökning som kan identifiera eventuellt skadliga webbplatser och farliga filtyper som Google ännu inte känner till. Den fullständiga webbadressen till webbplatsen eller den eventuellt farliga filen kan också skickas till Google så att det kan fastställas om webbplatsen eller filen är skadlig.

 • I Chrome används tekniken Säker webbsökning för att regelbundet kontrollera att datorn inte innehåller oönskad programvara som hindrar dig från att ändra inställningar eller som på annat sätt stör säkerheten och stabiliteten i webbläsaren. Läs mer. Om vi upptäcker sådan programvara visar Chrome eventuellt ett meddelande om att du kan ladda ned Chrome Cleanup Tool för att ta bort den.

 • Du kan välja att skicka ytterligare uppgifter för att hjälpa till att förbättra Säker webbsökning när du besöker en webbplats som verkar innehålla skadlig programvara eller när Chrome upptäcker oönskad programvara på datorn. Läs mer.

 • Om du använder lösenordshanteraren i Chrome kontaktar Säker webbsökning Google när du anger ett sparat lösenord på en ovanlig sida för att skydda dig mot nätfiskeattacker. Lösenorden skickas inte till Google som en del av skyddet. Säker webbsökning skyddar dessutom lösenordet för Google-kontot. Om du anger det på en webbplats som misstänks vara en webbplats för lösenordsfiske uppmanas du att byta lösenordet till Google-kontot av Chrome. Om du synkroniserar webbhistoriken eller om du är inloggad på Google-kontot och väljer att meddela Google flaggas också Google-kontot som troligtvis utsatt för lösenordsfiske av Chrome.

 • Om du är inloggad på ditt Google-konto visas en varning i Chrome när du använder ett användarnamn eller lösenord som kan ha läckt ut vid ett dataintrång. När du loggar in på en webbplats skickas en hash från Chrome till Google med delar av ditt användarnamn och annan krypterad information om ditt lösenord. Google returnerar en lista med möjliga matchningar från kända intrång. Listan används i Chrome för att avgöra om ditt användarnamn eller lösenord har läckt ut. Under den här proceduren får Google inte reda på ditt användarnamn eller lösenord eller om de har läckt ut. Den här funktionen kan inaktiveras i Chrome-inställningarna. Läs mer.

 • I en datorversion eller Android-version av Chrome kan du alltid välja att inaktivera funktionen Säker webbsökning i Chrome-inställningarna. I iOS-versioner av Chrome styr Apple Säker webbsökning-tekniken som används på enheten och kan skicka data till andra leverantörer av Säker webbsökning.

Sekretesspraxis för appar, tillägg, teman och andra tilläggsfunktioner

Du kan använda appar, tillägg, teman, tjänster och andra tilläggstjänster med Chrome, bland annat en del som är förinstallerade eller integrerade i Chrome. Tillägg som utvecklas och tillhandahålls av Google kan kommunicera med Googles servrar och omfattas av Googles sekretesspolicy om inget annat anges. Tillägg som utvecklas och tillhandahålls av andra är skaparnas ansvar och därför kan andra sekretesspolicyer gälla.

Hantera tillägg

Innan du installerar ett tillägg bör du kontrollera vilka behörigheter som krävs. Tillägg kan till exempel ha behörighet att

 • lagra, komma åt och dela data som sparas lokalt eller i ditt Google Drive-konto
 • visa och komma åt innehåll på webbplatser du besöker
 • använda aviseringar som skickas via Googles servrar.

Chrome kan interagera med tillägg på flera olika sätt:

 • Söka efter uppdateringar
 • Ladda ned och installera uppdateringar.
 • Skicka användningsindikatorer om tilläggen till Google.

En del tillägg kan kräva åtkomst till en unik identifierare för förvaltning av digitala rättigheter eller för att visa push-aviseringar. Du kan inaktivera användningen av identifierare genom att ta bort tillägget från Chrome.

Det kan hända att Google upptäcker att ett tillägg utgör ett hot mot säkerheten, bryter mot Chrome Web Stores villkor för utvecklare eller andra juridiska avtal, lagar, förordningar eller policyer. Chrome laddar regelbundet ned en lista över dessa farliga tillägg och inaktiverar eller tar bort dem från ditt system via fjärråtkomst.

Sekretessinformation om serverloggar

Precis som de flesta webbplatser registrerar våra servrar automatiskt sidförfrågningar som görs när du besöker våra webbplatser. Dessa serverloggar innehåller vanligtvis din webbegäran, din IP-adress, din webbläsartyp, ditt webbläsarspråk, datum och tid för din begäran och en eller flera cookies som kan identifiera din webbläsare.

Detta är ett exempel på ett vanligt logginlägg där någon har sökt på ”bilar”, följt av en översikt över sökningens olika delar:

123.45.67.89 - 25/Mar/2003 10:15:32 - https://www.google.com/search?q=cars - Firefox 1.0.7; Windows NT 5.1 - 740674ce2123e969

 • 123.45.67.89 är IP-adressen som har tilldelats användaren av internetleverantören. Beroende på användarens tjänst kan leverantören tilldela olika adresser varje gång användaren ansluter till internet.
 • 25/Mar/2003 10:15:32 är datum och klockslag för sökfrågan.
 • https://www.google.com/search?q=cars är den begärda webbadressen, inklusive sökfrågan.
 • Firefox 1.0.7; Windows NT 5.1 är den webbläsare och det operativsystem som används.
 • 740674ce2123a969 är det unika cookie-id som tilldelats den aktuella datorn första gången Google besöktes på den. (Cookies kan raderas av användare. Om användaren har raderat cookies från datorn sedan förra gången Google besöktes så visas det unika cookie-id som tilldelas enheten nästa gång han eller hon besöker Google på den aktuella datorn).

Mer information

Information som Google tar emot när du använder Chrome används och skyddas i enlighet med Googles sekretesspolicy. För information som andra webbplatsadministratörer och tilläggsutvecklare tar emot, som cookies, gäller sekretesspolicyn för den aktuella webbplatsen.

Dataskyddslagstiftningen varierar mellan olika länder och i vissa länder är den strängare än i andra. Vi tillämpar skyddet som beskrivs i Googles integritetspolicy oavsett var dina uppgifter behandlas. Vi iakttar även vissa juridiska ramverk angående överföring av data, till exempel de europeiska ramverken som beskrivs på vår sida om ramverk för dataöverföring. Läs mer.

Viktiga termer

Cookies

En cookie är en liten fil som innehåller en teckensträng. Den skickas till din dator när du besöker en webbplats. Webbplatsen känner igen din webbläsare när du besöker den igen med hjälp av cookien. Användarinställningar och annan information kan lagras i cookies. Du kan ställa in din webbläsare så att cookies inte godkänns automatiskt eller att ange när en cookie skickas. Observera att vissa webbplatsfunktioner eller -tjänster kanske inte fungerar korrekt utan cookies. Läs mer om hur Google använder cookies och hur Google använder data, inklusive cookies, när du använder våra partners webbplatser eller appar.

Google-konto

Du kan få tillgång till en del av våra tjänster genom att registrera dig för ett Google-konto och ge oss vissa personliga uppgifter (vanligtvis ditt namn, din e-postadress och ett lösenord). Kontouppgifterna används för att verifiera din identitet när du använder Googles tjänster och för att skydda kontot från obehörig åtkomst. Du kan redigera eller radera kontot när du vill via inställningarna för Google-kontot.