Informacje na temat ochrony prywatności w Chrome nie są już dostępne

Dane osobowe będą nadal używane i chronione zgodnie z Polityką prywatności Google.

W Centrum pomocy Chrome pojawiła się sekcja „Prywatność w Chrome” zawierająca artykuły uporządkowane według tematów. Dowiesz się z nich, jak zarządzać informacjami, które są zbierane, zapisywane i udostępniane podczas korzystania z Chrome.

 Jeśli chcesz przekazać nam swoją opinię, wykonaj te instrukcje.