הודעת פרטיות של Google Chrome

שינוי אחרון: 11 באוגוסט 2022

במדיניות הזו מוסבר איך לשלוט במידע שנאסף, מאוחסן ומשותף בזמן השימוש בדפדפן Google Chrome במחשב או בנייד, ב-ChromeOS ולאחר הפעלה של גלישה בטוחה ב-Chrome. המדיניות הזו מתארת תכונות שהן ספציפיות ל-Chrome, אם כי השימוש במידע האישי שמסופק ל-Google או שמאוחסן בחשבון Google, כמו גם ההגנה עליו, מבוצעים בהתאם למדיניות הפרטיות של Google‏. אנו עשויים לשנות מדיניות זו מעת לעת. מדיניות השמירה של Google מתארת את האופן שבו אנחנו שומרים נתונים, ומדוע אנו שומרים אותם.

אם הפעלת אפליקציות Google Play ב-Chromebook, השימוש במידע שנאסף על-ידי Google Play או על-ידי מערכת ההפעלה Android, כמו גם השמירה על המידע הזה, ייעשו על פי התנאים וההגבלות של Google Play ומדיניות הפרטיות של Google. פרטים שהם ספציפיים ל-Chrome מצוינים בהודעה זו כאשר הדבר רלוונטי.

מידע על הודעת הפרטיות

בהודעת פרטיות זו, כשאנחנו משתמשים במונח "Chrome" אנחנו מתייחסים לכל מוצרי משפחת Chrome המפורטים לעיל. אם יש הבדלים במדיניות בין המוצרים השונים שלנו, אנחנו נציין זאת. אנחנו עורכים מעת לעת שינויים בהודעת הפרטיות הזו.

גרסאות "Beta," "Dev" או "Canary" של Chrome מאפשרות לנסות תכונות חדשות ב-Chrome שעדיין נמצאות בתהליך יצירה. הודעת פרטיות זו חלה על כל הגרסאות של Chrome, אך ייתכן שלא תהיה עדכנית לגבי תכונות שעדיין נמצאות בשלבי פיתוח.

לקבלת מדריכים מפורטים לניהול העדפותיך בנושא פרטיות, יש לקרוא את הסקירה הכללית הזו בנושא הגדרות הפרטיות של Chrome.

תוכן העניינים:

מצבי דפדפן

כדי להשתמש ב-Chrome לא צריך לספק מידע אישי כלשהו, אבל ל-Chrome יש מצבים שונים שבהם אפשר להשתמש כדי לשנות או לשפר את חוויית הגלישה. נוהלי הפרטיות משתנים בהתאם למצב שבו בחרת להשתמש.

מצב דפדפן בסיסי

במצב דפדפן בסיסי, Chrome מאחסן מידע באופן מקומי במערכת שלך. המידע הזה עשוי לכלול:

 • פרטי היסטוריית גלישה. לדוגמה, Chrome מאחסן את כתובות הדפים שנכנסת אליהם, מטמון של טקסט, תמונות ומשאבים נוספים מדפים אלה, ואם התכונה חיזוי פעולות רשת מופעלת, הוא מאחסן גם רשימה של חלק מכתובות ה-IP שדפים אלה מקשרים אליהן.

 • מידע אישי וסיסמאות, כדי לעזור לך למלא טפסים או להיכנס לאתרים שאליהם הגעת.

 • רשימת הרשאות שהענקת לאתרים.

 • קובצי cookie או נתונים מאתרים שנכנסת אליהם.

 • נתונים שתוספים שומרים.

 • תיעוד של תוכן שהורדת מאתרים.

ניתן לנהל את המידע הזה בכמה דרכים:

המידע האישי המאוחסן ב-Chrome לא נשלח אל Google, אלא אם בחרת לשמור את הנתונים האלה בחשבון Google שלך על ידי הפעלת הסנכרון. במקרה של סיסמאות, כרטיסי תשלום ונתוני חיוב, המידע הזה לא נשלח אל Google, אלא אם בחרת לאחסן בחשבון Google שלך פרטי כניסה או כרטיסי תשלום ונתוני חיוב ספציפיים. מידע נוסף.

כיצד Chrome מטפל במידע שלך

מידע למפעילי אתרים. כשנכנסים אל אתרים באמצעות Chrome, המערכת שולחת להם באופן אוטומטי מידע יומן רגיל, כולל כתובת ה-IP של המערכת שלך ונתונים מקובצי cookie. בדרך כלל, עצם השימוש ב-Chrome כדי לגשת לשירותי Google, כגון Gmail, אינו מוביל לשליחת פרטים מזהים נוספים שלך אל Google‏. באתרים של Google ובאתרים אחרים המשתמשים בתכונה הזו, אם Chrome מזהה סימנים לכך שמתבצעת נגדך התקפה פעילה מצד מישהו ברשת (התקפה מסוג "man in the middle"), ייתכן ש-Chrome ישלח אל Google או אל האתר שאליו נכנסת מידע לגבי החיבור הזה, כדי להבין את היקף ההתקפה ואת אופן הפעולה שלה. Google שולחת אל בעלים של אתרים שמשתמשים בתכונה הזו דוחות לגבי התקפות שמתבצעות באתרים שלהם.

טעינה מראש. אפשר לגלוש ולחפש מהר יותר כשמערכת Chrome מבצעת הערכה לגבי דפים שהמשתמש יעבור אליהם וטעונת אותם מראש. הפעלה של טעינה מראש יכולה להתבצע על ידי אתרים, אפליקציות ל-Android או Chrome (למשל, מסרגל הכתובות). ניתן להשבית את הטעינה מראש דרך הגדרות הפרטיות של Chrome. אם יש בקשה לטעינה מראש, יכול להיות שלאתר שנטען מראש תהיה הרשאה להגדיר ולקרוא את קובצי ה-cookie שלו כאילו המשתמש נכנס אליו, גם אם בפועל המשתמש לא יעבור אל הדף שנטען מראש. במקרים מסוימים תתבצע טעינה מראש תוך שמירה על הפרטיות. במקרים כאלה, קובצי cookie לא נשלחים בבקשות וניתן להגדיר אותם רק אחרי שהמשתמש עובר לדף שנטען מראש. כמו כן, הדפים ייטענו מראש דרך שרת proxy כדי לבצע אנונימיזציה לכתובת ה-IP של המשתמש. דפים שנטענים דרך שרת ה-proxy מוצפנים מקצה לקצה בין Chrome לבין האתר שנטען מראש, כך שלשרת ה-proxy אין גישה לתוכן הדפים. כל המידע שמתקבל בשרת ה-proxy משמש אך ורק כדי לאפשר טעינה מראש תוך שמירה על הפרטיות. המידע לא מקושר לנתונים אחרים מחשבון Google. האפשרות לטעינה מראש תוך שמירה על הפרטיות מושבתת במצב פרטי. מידע נוסף

מיקום. כדי לקבל מידע שרלוונטי יותר למיקומך הגיאוגרפי, ב-Chrome יש אפשרות לשתף את מיקומך עם אתרים. Chrome לא יאפשר לאתר לגשת למיקום שלך ללא רשותך. Chrome משתמש בשירותי המיקום של Google כדי להעריך את מיקומך. המידע ש-Chrome שולח אל שירותי המיקום של Google עשוי לכלול את הנתונים הבאים:

 • נתבי ה-Wi-Fi הקרובים ביותר למיקומך
 • מזהים סלולריים של האנטנות הסלולריות הקרובות ביותר למיקומך
 • עוצמת חיבור ה-Wi-Fi או האות הסלולרי שלך
 • כתובת ה-IP המוקצית כרגע למכשיר שלך

ל-Google אין שליטה על אתרים של צד שלישי או על נוהלי הפרטיות שלהם, ולכן יש לנהוג בזהירות בעת שיתוף המיקום שלך עם אתרים כלשהם.

עדכונים. מדי פעם שולח Chrome ל-Google מידע כדי לבדוק אם יש עדכונים, לקבל סטטוס קישוריות, לאמת את השעה הנוכחית ולהעריך את מספר המשתמשים הפעילים.

תכונות חיפוש. אם התחברת לאתר של Google ו-Google הוא מנוע החיפוש המוגדר אצלך כברירת מחדל, חיפושים שיבוצעו באמצעות סרגל הכתובות או תיבת החיפוש בדף הכרטיסייה החדשה ב-Chrome יאוחסנו בחשבון Google שלך.

שירות המספק תוצאות חיפוש חזויות. כדי לעזור לך למצוא מידע מהר יותר, מערכת Chrome מציעה לך השלמות אפשריות שעשויות להתאים לטקסט שהתחלת להקליד. ההשלמות המוצעות נוצרות באמצעות שירות החיזוי שמספק מנוע החיפוש המוגדר אצלך כברירת מחדל. כשמבצעים חיפוש באמצעות סרגל הכתובות או באמצעות תיבת החיפוש בדף הכרטיסייה החדשה ב-Chrome, התווים המוקלדים נשלחים אל מנוע החיפוש המוגדר כברירת מחדל (אפילו לפני ההקשה על Enter). אם Google הוא מנוע החיפוש המוגדר אצלך כברירת מחדל, החיזויים מבוססים על היסטוריית החיפושים שלך, על נושאים הקשורים למה שהתחלת להקליד בסרגל הכתובות או בתיבת החיפוש בדף הכרטיסייה החדשה ועל דברים שאנשים אחרים מחפשים. מידע נוסף. החיזויים עשויים גם להתבסס על היסטוריית הגלישה שלך. מידע נוסף.

סיוע בניווט. כשאין לך אפשרות להתחבר לדף אינטרנט מסוים, ניתן לקבל הצעות לדפים חלופיים הדומים לזה שאליו ברצונך להגיע. כדי להציע לך הצעות, Chrome שולח אל Google את כתובת ה-URL שאליה ניסית להגיע.

מילוי אוטומטי, ניהול סיסמאות ותשלומים. כדי לשפר את שירותי המילוי האוטומטי וניהול הסיסמאות של Chrome, כשהשירותים האלו מופעלים, Chrome שולח אל Google מידע אנונימי מוגבל לגבי טופסי האינטרנט שהוצגו לך או ששלחת, כולל כתובת URL שמפנה לעוגן בדף האינטרנט ופרטים על מבנה הטופס. מידע נוסף.

אם נכנסת לחשבון Google שלך ב-Chrome, ייתכן שתוצג הצעה מ-Chrome לשמירה של סיסמאות, אמצעי תשלום ומידע קשור בחשבון Google שלך. בנוסף, ייתכן שתוצג הצעה מ-Chrome למלא בטופסי אינטרנט סיסמאות ואמצעי תשלום מחשבון Google שלך. אם יש סיסמאות ואמצעי תשלום ששמרת באופן מקומי ב-Chrome, ייתכן שתוצג הודעה ב-Chrome המאפשרת לך לשמור אותם בחשבון Google שלך. במהלך שימוש באמצעי תשלום מחשבון Google, או שמירת פרטים של אמצעי תשלום בחשבון Google לשימוש עתידי, Chrome אוסף מידע לגבי המחשב שלך ומשתף אותו עם Google Pay כדי להגן עליך מפני הונאה וכדי לספק את השירות. ב-Chrome תהיה גם אפשרות לשלם באמצעות Google Pay, אם המוכר תומך בכך.

שפה. כדי להתאים אישית את חוויית הגלישה שלך על סמך השפות המועדפות עליך לקריאה, Chrome יתעד את השפות הפופולריות ביותר באתרים שאליהם נכנסת. העדפת השפה הזו תישלח אל Google כדי להתאים אישית את החוויה שלך ב-Chrome. אם הפעלת את סנכרון Chrome, פרופיל השפה הזה ישויך לחשבון Google שלך. ואם ההיסטוריה של Chrome תהיה כלולה ב-Google ב'פעילות באתרים ובאפליקציות', ייתכן שייעשה בה שימוש להתאמה אישית של החוויה במוצרים אחרים של Google. לבחירת הפעילויות.

אפליקציות אינטרנט ב-Android. במכשירי Android, אם בוחרים באפשרות "הוספה למסך הבית" לאתר שהותאם לביצועים מהירים ומהימנים בניידים, מערכת ‏Chrome משתמשת בשרת של Google כדי ליצור במכשיר שלך חבילת Android מקורית בשביל אותו אתר. חבילת ה-Android מאפשרת לך לקיים אינטראקציה עם אפליקציית האינטרנט כמו עם אפליקציית Android. למשל, אפליקציית האינטרנט תופיע ברשימת האפליקציות המותקנות. מידע נוסף.

סטטיסטיקות שימוש ודוחות קריסה. כברירת מחדל, סטטיסטיקות שימוש ודוחות קריסה נשלחים אל Google כדי לעזור לנו לשפר את המוצרים שלנו. סטטיסטיקות השימוש כוללות מידע כמו העדפות, קליקים על לחצנים, נתונים סטטיסטיים על ביצועים ושימוש בזיכרון. בדרך כלל, סטטיסטיקות השימוש לא כוללות מידע אישי או כתובות URL של דפי אינטרנט. עם זאת, אם הפעלת את האפשרות "שיפור החיפושים והגלישה / שליחת כתובות URL של דפים שאליהם נכנסת אל Google", ‏סטטיסטיקות השימוש של Chrome יכללו מידע לגבי דפי האינטרנט שאליהם נכנסת והשימוש שעשית בהם. אם הפעלת את סנכרון Chrome, ‏Chrome עשוי לשלב בנתונים הסטטיסטיים מידע שדיווחת לגבי הגיל והמגדר שלך בחשבון Google. המידע הזה עוזר לנו ליצור מוצרים שמתאימים טוב יותר לכל הקבוצות הדמוגרפיות. לדוגמה, ייתכן שנאסוף נתונים סטטיסטיים כדי לזהות דפי אינטרנט שנטענים באיטיות. המידע הזה משמש אותנו לשיפור השירותים והמוצרים שלנו, ולמתן תובנות למפתחים ביחס לשיפור הדפים שלהם. דוחות קריסה כוללים מידע על המערכת בזמן הקריסה. הם עשויים לכלול כתובות של דפי אינטרנט או מידע אישי, בהתאם למה שהתרחש בזמן שדוח הקריסה הופעל. אנו עשויים לשתף באופן ציבורי או עם שותפים שלנו (כגון בעלי תוכן דיגיטלי, מפרסמים או מפתחי אתרים) מידע שצברנו ושאינו כולל פרטים אישיים מזהים. אפשר תמיד להשבית ולהפעיל את השליחה של סטטיסטיקות השימוש ודוחות הקריסה אל Google. מידע נוסף. אם הפעלת ב-Chromebook אפליקציות Google Play וגם סטטיסטיקות שימוש ב-Chrome, המערכת תשלח אל Google ‏גם נתוני ניתוח ושימוש של Android.

רישיונות מדיה. אתרים מסוימים מצפינים את המדיה כאמצעי הגנה מפני גישה לא מורשית והעתקה. באתרי HTML5, החלפת המפתחות הזו מתבצעת באמצעות הממשק Encrypted Media Extensions API. בתהליך של הרשאת הגישה למדיה, ייתכן שיישמרו באופן מקומי מזהי פעילויות ופרטי רישיונות. המשתמש יכול למחוק את המזהים האלו מ-Chrome על-ידי ניקוי נתוני גלישה עם בחירה באפשרות "קובצי Cookie ונתוני אתר נוספים". בשביל אתרים שמשתמשים ב-Adobe Flash Access, ‏Chrome יספק מזהה ייחודי לשותפי תוכן ולאתרים. המזהה מאוחסן במערכת. אפשר למנוע גישה זו בקטע 'הגדרות תוכן' - 'תוכן מוגן', ולאפס את המזהה על-ידי ניקוי נתוני גלישה עם בחירה באפשרות "קובצי Cookie ונתוני אתר נוספים". אם מתבצעת גישה אל תוכן מוגן בגרסת Chrome ל-Android, או אל תוכן באיכות גבוהה יותר או תוכן לא מקוון ב-ChromeOS, ספק תוכן עשוי לבקש מ-Chrome אישור כדי לאמת את הכשירות של המכשיר. המכשיר ישתף מזהה ייחודי לאתר עם האתר שאליו נכנסת, כדי לאשר שהמפתחות הקריפטוגרפיים שלו מוגנים על-ידי חומרת Chrome. המכשיר ישתף מזהה ספציפי לאתר עם האתר כדי לאשר שמפתחות ההצפנה שלו מוגנים באמצעות החומרה של Chrome‏ מידע נוסף.

שירותים אחרים של Google‏. הודעה זו מתארת את שירותי Google המופעלים ב-Chrome כברירת מחדל. בנוסף, Chrome עשוי להציע שירותי אינטרנט אחרים של Google. לדוגמה, אם נתקלת בדף בשפה שונה משלך, Chrome יציע לך לשלוח את הטקסט ל-Google לתרגום. בתחילת השימוש בשירותים האלה, המערכת תספק לך את המידע על אפשרויות השליטה שלך בהם. ניתן למצוא מידע נוסף בסקירה של Chrome לגבי פרטיות.

מזהים ב-Chrome

Chrome כולל כמה מזהים ייחודיים ושאינם ייחודיים, הנחוצים להפעלת תכונות ושירותים. לדוגמה, אם משתמשים בהודעות דחיפה, Chrome ייצור מזהה כדי לשלוח לך הודעות. כשניתן, אנחנו משתמשים במזהים לא ייחודיים ומסירים מזהים כאשר כבר אין בהם צורך. בנוסף, המזהים הבאים עוזרים לנו לפתח, להפיץ ולקדם את Chrome, אך אינם קשורים ישירות לתכונה מסוימת של Chrome.

 • מעקב אחר התקנות. בגרסה למחשבי Windows, כל עותק של Chrome כולל מספר התקנה זמני שנוצר באופן אקראי. המספר הזה נשלח אל Google אחרי ההתקנה והשימוש הראשון ב-Chrome. מזהה זמני זה עוזר לנו להעריך את מספר הדפדפנים המותקנים, והוא נמחק כאשר מתבצע העדכון הראשון של Chrome.‏ הגרסה לניידים של Chrome משתמשת באופן מתמשך בווריאציה של מזהה המכשיר כדי לעקוב אחר מספר ההתקנות של Chrome.

 • מעקב אחר קידום מכירות. כדי לעזור לנו לעקוב אחרי הביצועים של קמפיינים לקידום מכירות, Chrome יוצר אסימון ייחודי שנשלח אל Google כשמפעילים לראשונה את הדפדפן ומשתמשים בו. בנוסף, אם קיבלת או הפעלת מחדש את העותק שלך לגרסת המחשב של דפדפן Chrome כחלק מקמפיין לקידום מכירות, ו-Google הוא מנוע החיפוש המוגדר כברירת מחדל, חיפושים מסרגל הכתובות יכללו תג קידום מכירות שאינו ייחודי. כל הגרסאות לנייד של דפדפן Chrome גם כן כוללות תג קידום מכירות שאינו ייחודי בחיפושים המבוצעים מסרגל החיפוש. גם מערכת ChromeOS עשויה לשלוח אל Google מדי פעם תג קידום מכירות שאינו ייחודי (כולל במהלך ההגדרה הראשונית) ובעת ביצוע חיפושים ב-Google‏. מידע נוסף.

 • ניסויי שטח. לפעמים אנחנו עורכים ניסויים מוגבלים של תכונות חדשות. Chrome כולל מספר מקור שנבחר באופן אקראי בהפעלה הראשונה כדי להקצות דפדפנים לקבוצות ניסוי. הניסויים עשויים להיות גם מוגבלים לפי המדינה (שנקבעת על סמך כתובת ה-IP), מערכת ההפעלה, גרסת Chrome ופרמטרים אחרים. כל הבקשות שנשלחות אל Google כוללות רשימה של ניסויי שטח שפועלים בהתקנה הנוכחית של Chrome. מידע נוסף.

מצבי כניסה וסנכרון של Chrome

אפשר להשתמש בדפדפן Chrome לאחר התחברות לחשבון Google בין אם הפעלת את הסנכרון ובין אם לאו.

כניסה לחשבון. בגרסאות של Chrome למחשבים, כניסה לשירותי אינטרנט של Google או יציאה משירותים כאלה, למשל google.com, מובילות לכניסה אל Chrome או ליציאה ממנו. ניתן להשבית זאת בהגדרות. מידע נוסף. ב-Chrome ב-Android וב-iOS, כשנכנסים לשירות כלשהו של Google באינטרנט, Chrome עשוי להציע להיכנס לחשבון Google שהמכשיר כבר מחובר אליו. ניתן להשבית זאת בהגדרות. מידע נוסף. אם נכנסת לחשבון Google ב-Chrome, ייתכן שתוצג הצעה מ-Chrome לשמירה של הסיסמאות, אמצעי התשלום ומידע נוסף שקשור לחשבון Google שלך. השימוש במידע האישי הזה וההגנה עליו יבוצעו בהתאם למדיניות הפרטיות של Google.

סנכרון. כשנכנסים לדפדפן Chrome או למכשיר Chromebook ומפעילים סנכרון עם חשבון Google, המידע האישי נשמר בחשבון Google שלך בשרתים של Google - כך יתאפשר לך לגשת אליו במחשבים ובמכשירים אחרים לאחר כניסה לחשבון וסנכרון עם Chrome. השימוש במידע הזה והשמירה עליו יתבצעו בהתאם למדיניות הפרטיות של Google. הנתונים יכולים לכלול פרטים כמו:

 • היסטוריית גלישה
 • סימניות
 • כרטיסיות
 • סיסמאות ופרטים למילוי אוטומטי
 • הגדרות דפדפן אחרות, כגון תוספים מותקנים

הסנכרון מופעל רק אם בוחרים להפעיל אותו. מידע נוסף. בתפריט \'הגדרות\' ניתן לבחור את המידע הספציפי שמסנכרנים. מידע נוסף. בקטע נתוני Chrome מהחשבון שלך ניתן לראות כמה נתוני Chrome נשמרו לחשבון Google. במרכז השליטה ניתן גם להשבית את הסנכרון ולמחוק מהשרתים של Google את כל הנתונים המשויכים. אפשר לבצע זאת לכל חשבון, מלבד חשבונות Google שנוצרו באמצעות Family Link‏. מידע נוסף. לגבי חשבונות Google שנוצרו ב-Family Link, יש להיכנס אליהם כדי להשתמש בתכונות ניהול להורים, כמו הגבלות גישה לאתרים. עם זאת, ילדים בעלי חשבונות Family Link עדיין יכולים למחוק את הנתונים שלהם ולהשבית את הסנכרון של רוב סוגי הנתונים. מידע נוסף. הודעת הפרטיות לחשבונות Google שנוצרו ב-Family Link מתייחסת לנתוני סנכרון Chrome השמורים בחשבונות האלה.

כיצד Chrome מטפל במידע המסונכרן

אם הפעלת סנכרון עם חשבון Google שלך, אנחנו משתמשים בנתוני הגלישה כדי לשפר ולהתאים אישית את החוויה שלך ב-Chrome. אפשר להתאים אישית את החוויה גם במוצרים אחרים של Google על-ידי מתן הרשאה להוסיף את ההיסטוריה מ-Chrome אל 'פעילות באינטרנט ובאפליקציות' ב-Google. ‏מידע נוסף.

אפשר לשנות את ההגדרה הזו בדף היסטוריית החשבון. יש לך גם אפשרות לנהל את הנתונים הפרטיים שלך בכל זמן. אם הנתונים שלך מ-Chrome לא משמשים אותך להתאמה אישית של חוויית Google מחוץ ל-Chrome, ‏Google תשתמש בנתונים שלך מ-Chrome רק לאחר שהם יעברו אנונימיזציה וייצברו יחד עם נתונים של משתמשים אחרים. Google משתמשת בנתונים האלה כדי לפתח תכונות, מוצרים ושירותים חדשים, וכדי לשפר את האיכות הכוללת של מוצרים ושירותים קיימים. אם ברצונך להשתמש בענן של Google כדי לאחסן ולסנכרן את הנתונים שלך מ-Chrome, אך אינך רוצה ש-Google תיגש לנתונים, אפשר להצפין את הנתונים המסונכרנים מ-Chrome באמצעות ביטוי סיסמה משלך. מידע נוסף.

מצב גלישה בסתר ומצב אורח

כדי להגביל את המידע ש-Chrome מאחסן במערכת שלך, אפשר להשתמש במצב גלישה בסתר או במצב אורח. במצבים אלה, Chrome אינו מאחסן מידע מסוים, כגון:

 • מידע בסיסי של היסטוריית גלישה, כגון כתובות URL, טקסט של דפים שמורים או כתובות IP של דפים שמתבצע אליהם קישור מאתרים שאליהם נכנסת.
 • תמונות מצב של דפים שנכנסת אליהם
 • תיעוד של הורדות שביצעת, אם כי הקבצים שהורדת עדיין יאוחסנו במיקום אחר במחשב או במכשיר שלך

כיצד Chrome מטפל במידע שלך במצב גלישה בסתר או במצב אורח

קובצי cookie‏. Chrome לא ישתף קובצי cookie קיימים עם אתרים שנכנסים אליהם במצב גלישה בסתר או במצב אורח. ייתכן שאתרים מסוימים יציבו קובצי cookie חדשים במערכת שלך בזמן הגלישה במצבים אלה, אבל הקבצים יאוחסנו וישודרו רק עד לסגירה של חלון הגלישה בסתר או של חלון האורח.

שינויים בתצורת הדפדפן. כשמבצעים שינויים בתצורת הדפדפן, כגון הוספת סימנייה של דף אינטרנט או שינוי ההגדרות שלך, המידע הזה נשמר. השינויים האלה לא מושפעים ממצב גלישה בסתר או מצב אורח.

הרשאות. הרשאות שמוענקות במצב גלישה בסתר לא נשמרות בפרופיל הקיים שלך.

המידע השמור בפרופיל. במצב גלישה בסתר, במהלך הגלישה עדיין תהיה לך גישה למידע מהפרופיל הקיים שלך, כגון הצעות המבוססות על היסטוריית הגלישה ועל הסיסמאות השמורות שלך. במצב אורח אפשר לגלוש בלי לראות מידע מפרופילים קיימים כלשהם.

ניהול משתמשים ב-Chrome

ניהול משתמשים לשימוש פרטי ב-Chrome

אפשר להגדיר גרסאות מותאמות אישית של Chrome במקרה שיש כמה משתמשים שחולקים מכשיר או מחשב. חשוב לזכור שכל מי שיש לו גישה למכשיר יוכל להציג את המידע הקיים בכל הפרופילים. כדי למנוע באופן מלא מאחרים לראות את הנתונים שלך, יש להשתמש בחשבונות המשתמש המובנים במערכת ההפעלה. מידע נוסף.

ניהול משתמשים ב-Chrome לארגונים

דפדפני Chrome או מכשירי Chromebook מסוימים מנוהלים על-ידי מוסד לימודים או חברה. במקרה כזה, מנהל המערכת יכול להחיל מדיניות בדפדפן או ב-Chromebook. בפעם הראשונה שמשתמש מתחיל לגלוש (למעט במצב אורח), מערכת Chrome יוצרת קשר עם Google כדי לבדוק אם קיימת מדיניות כזו. מערכת Chrome בודקת מעת לעת אם קיימים עדכוני מדיניות.

מנהל מערכת יכול להגדיר מדיניות בנוגע לדיווח סטטוסים ופעילויות ב-Chrome, כולל נתוני מיקום בשביל מכשירי ChromeOS. מנהלי מערכת יכולים גם לגשת לנתונים מהמכשיר המנוהל שלך, לעקוב אחר הנתונים האלה, להשתמש בהם או לחשוף אותם.

נוהלי גלישה בטוחה

Google Chrome ודפדפנים מסוימים של גורמי צד שלישי, כגון גרסאות מסוימות של Mozilla Firefox ושל Safari של Apple, כוללים את תכונת הגלישה הבטוחה של Google. התכונה גלישה בטוחה מאפשרת לדפדפן שלך לשלוח לשרתי Google מידע על אתרים חשודים ולקבל מהם מידע כזה.

כיצד פועלת הגלישה הבטוחה

מעת לעת, הדפדפן שלך יוצר קשר עם שרתי Google כדי להוריד את רשימת "גלישה בטוחה" העדכנית ביותר, הכוללת אתרים שידועים כאתרי דיוג ותוכנות זדוניות. העותק העדכני ביותר של הרשימה מאוחסן באופן מקומי במערכת שלך. Google אינה אוספת מידע על החשבון שלך או פרטים מזהים אחרים כחלק מתקשורת זו. עם זאת, היא מקבלת פרטי יומן רגילים, כולל כתובת IP וקובצי cookie.

כל אתר שאליו נכנסת נבדק מול רשימת הגלישה הבטוחה במערכת שלך. אם קיימת התאמה, הדפדפן שולח אל Google עותק מגובב וחלקי של כתובת ה-URL, כך ש-Google תוכל לשלוח מידע נוסף לדפדפן שלך. Google אינה יכולה להסיק את כתובת ה-URL האמיתית ממידע זה. מידע נוסף.

התכונות הבאות של גלישה בטוחה קיימות רק ב-Chrome:

 • אם יופעל מצב ההגנה המשופרת של הגלישה הבטוחה, Chrome יספק הגנות נוספות וישלח ל-Google נתונים נוספים, בהתאם למתואר בהגדרות של Chrome. מידע נוסף. במקרים שבהם מופעלת ההגנה הרגילה, חלק מההגנות האלו יהיו זמינות כתכונות נפרדות עם פקדים שונים.

 • אם הגלישה הבטוחה מופעלת והופעלה גם האפשרות "שיפור החיפושים והגלישה / שליחת כתובות URL של דפים שנכנסת אליהם אל Google", מערכת Chrome שולחת ל-Google את כתובת ה-URL המלאה של כל אתר שנכנסים אליו כדי לבדוק אם האתר בטוח. בנוסף, אם יתבצע סנכרון של היסטוריית הגלישה ללא ביטוי סיסמה לסנכרון, כתובות ה-URL האלו ישויכו באופן זמני לחשבון Google שלך כדי לספק הגנה שהיא יותר מותאמת אישית. התכונה הזו מושבתת במצב אנונימי ובמצב אורח.

 • גרסאות מסוימות של Chrome כוללות את טכנולוגיית הגלישה הבטוחה היכולה לזהות אתרים שעשויים להזיק וסוגי קבצים שעלולים להיות מסוכנים, גם אם Google עדיין אינה יודעת עליהם. כדי לעזור ל-Google לקבוע אם האתר או הקובץ עלולים לגרום נזק, ייתכן שהדפדפן ישלח אל Google את הכתובת המלאה של האתר או של הקובץ שעלול להיות מסוכן.

 • Chrome משתמש בטכנולוגיית הגלישה הבטוחה כדי לסרוק את המחשב שלך מעת לעת במטרה לזהות תוכנות לא רצויות שמונעות ממך לשנות את ההגדרות שלך או פוגעות באבטחה וביציבות של הדפדפן בדרכים אחרות. מידע נוסף. אם Chrome מזהה סוג כזה של תוכנה, הוא עשוי להציע לך את האפשרות להוריד את הכלי Chrome Cleanup כדי להסיר אותה.

 • באפשרותך לשלוח נתונים נוספים בעת גישה אל אתר שנראה כי הוא מכיל תוכנה זדונית, או כאשר Chrome מזהה תוכנה בלתי רצויה במחשב. נתונים אלה עוזרים לשפר את הגלישה הבטוחה. מידע נוסף

 • אם בחרת להשתמש במנהל הסיסמאות של Chrome, התכונה 'גלישה בטוחה' מבצעת בדיקה מול Google בכל פעם שאחת מהסיסמאות השמורות שלך מוזנת בדף לא שגרתי, כדי להגן עליך מפני מתקפות פישינג. מערכת Chrome לא שולחת את הסיסמאות שלך ל-Google כחלק מההגנה הזו. בנוסף, התכונה 'גלישה בטוחה' מגנה על הסיסמה של חשבון Google שלך. אם הזנת את הסיסמה באתר שעשוי לשמש לפישינג, מערכת Chrome תנחה אותך לשנות את הסיסמה של חשבון Google שלך. אם בחרת לסנכרן את היסטוריית הגלישה, או אם התחברת לחשבון Google שלך ובחרת לשלוח דיווחים ל-Google, מערכת Chrome גם תדווח על חשבון Google שלך כחשבון שככל הנראה נפגע מפישינג.

 • בנוסף, אם התחברת לחשבון Google שלך, מערכת Chrome תציג לך אזהרה אם הזנת שם משתמש וסיסמה שהיו עשויים להיחשף בעקבות פרצה באבטחת מידע. איך היא בודקת זאת? אחרי ההתחברות לאתר, מערכת Chrome שולחת ל-Google גיבוב חלקי של שם המשתמש שלך ומידע מוצפן נוסף בנוגע לסיסמה. על סמך מידע זה, Google מחזירה רשימה של התאמות אפשריות מתוך תיעוד של פרצות ידועות. מערכת Chrome משתמשת ברשימה הזו כדי לבדוק אם שם המשתמש והסיסמה שלך נחשפו בעקבות אחת מהפרצות האלה. בתהליך זה, Google לא שומרת בזיכרון את שם המשתמש והסיסמה שלך ואת המידע על אפשרות חשיפתם. ניתן להשבית את התכונה הזו בהגדרות Chrome. מידע נוסף.

 • בגרסאות Chrome למחשב שולחני ול-Android, אפשר תמיד להשבית את התכונה 'גלישה בטוחה' בהגדרות Chrome‏. בגרסאות Chrome ל-iOS‏, Apple שולטת בטכנולוגיית הגלישה הבטוחה שפועלת במכשיר והיא עשויה לשלוח נתונים לספקי גלישה בטוחה אחרים מלבד Google.

נוהלי הפרטיות של אפליקציות, תוספים, עיצובים, שירותים ותוספים אחרים

ב-Chrome ניתן להשתמש באפליקציות, בתוספים, בעיצובים, בשירותים ובתוספים אחרים, כולל כאלה שעשויים להיות מותקנים מראש או משולבים ב-Chrome. תוספים שפותחו וסופקו על-ידי Google עשויים ליצור קשר עם שרתי Google והם כפופים למדיניות הפרטיות של Google, אלא אם צוין אחרת. תוספים שגורמים אחרים מפתחים ומספקים הם באחריותם של יוצרי התוספים ועשויים להיות כפופים למדיניות פרטיות אחרת.

ניהול תוספים

לפני התקנת תוסף, יש לסקור את ההרשאות הנדרשות. לתוספים עשויה להיות הרשאה לביצוע פעולות שונות, כגון:

 • אחסון נתונים המאוחסנים באופן מקומי או בחשבון Google Drive שלך, גישה לנתונים אלה ושיתופם
 • הצגת תוכן באתרים שאליהם נכנסת, וגישה לתוכן זה
 • שימוש בהודעות ובהתראות הנשלחות באמצעות שרתי Google

Chrome יכול לקיים אינטראקציה עם תוספים בכמה דרכים שונות:

 • חיפוש עדכונים
 • הורדה והתקנה של עדכונים
 • שליחת סימני שימוש ל-Google בנוגע לתוספים

תוספים מסוימים עשויים לדרוש גישה למזהה ייחודי לצורך ניהול זכויות דיגיטליות או לצורך העברת הודעות בדחיפה. אפשר להשבית את השימוש במזהים על-ידי הסרת התוסף מ-Chrome.

מעת לעת, Google עשויה לגלות תוסף שמהווה איום אבטחה, מפר את תנאי המפתחים בחנות האינטרנט של Chrome או מפר הסכמים משפטיים, חוקים, תקנות או סעיפי מדיניות אחרים. Chrome מוריד מדי פעם רשימה של תוספים מסוכנים אלה כדי להשבית אותם מרחוק במערכת שלך או להסיר אותם.

מידע בנושא פרטיות של יומני שרת

כמו ברוב האתרים, גם השרתים שלנו מתעדים באופן אוטומטי את הבקשות להצגת דפים שמתבצעות כשנכנסים לאתרים שלנו. "יומני השרתים" האלה בדרך כלל כוללים את בקשת האינטרנט שלך, את כתובת פרוטוקול האינטרנט, את סוג הדפדפן, את שפת הדפדפן, את התאריך והשעה של הבקשה וגם קובץ cookie אחד או יותר שעשויים לזהות באופן ייחודי את הדפדפן שלך.

הנה דוגמה לרשומת יומן טיפוסית שבה מונח החיפוש הוא "cars" (מכוניות) ואחריה פירוט חלקי הרשומה:

123.45.67.89 - 25/Mar/2003 10:15:32 - https://www.google.com/search?q=cars - Firefox 1.0.7; Windows NT 5.1 - 740674ce2123e969

 • 123.45.67.89 מציין את כתובת פרוטוקול האינטרנט שה-ISP הקצה למשתמש; בהתאם לשירות שהמשתמש מקבל, ייתכן שספק השירות יקצה לו כתובת שונה בכל פעם שהוא יתחבר לאינטרנט.
 • 25/Mar/2003 10:15:32 מציין את התאריך והשעה שבהם בוצעה השאילתה.
 • https://www.google.com/search?q=cars מציין את כתובת ה-URL המבוקשת, כולל שאילתת החיפוש.
 • Firefox 1.0.7; Windows NT 5.1 מציין את הדפדפן ואת מערכת ההפעלה של המשתמש.
 • 740674ce2123a969 הוא המזהה של קובץ ה-cookie הייחודי שהוקצה למחשב הזה בפעם הראשונה שבוצעה ממנו כניסה אל אתר של Google. (משתמשים יכולים למחוק קובצי cookie. אם המשתמש מחק את קובץ ה-cookie מהמחשב מאז הכניסה האחרונה ל-Google, חלק זה של הרשומה יציין את מזהה קובץ ה-cookie הייחודי שיוקצה למשתמש בפעם הבאה שייכנס ל-Google מאותו מחשב).

מידע נוסף

מדיניות הפרטיות של Google קובעת את אופן השימוש במידע ש-Google מקבלת בעת הגלישה ב-Chrome, ואת אופן השמירה על המידע הזה. המידע שמקבלים מפעילי אתרים ומפתחי תוספים אחרים, כולל קובצי cookie, כפוף למדיניות הפרטיות של אתרים אלה.

חוקי הגנת הפרטיות משתנים ממדינה למדינה, ובחלק מהמדינות ניתנת הגנה נרחבת יותר מאשר באחרות. ללא קשר למקום שבו המידע שלך מעובד, אנחנו מפעילים את אותם אמצעי הגנה שמתוארים במדיניות הפרטיות של Google. כמו כן, אנחנו פועלים בהתאם למסגרות משפטיות מסוימות הקשורות להעברת נתונים, כולל המסגרות של אירופה שמתוארות בדף המסגרות של העברת נתונים. מידע נוסף.

מונחי מפתח

קובצי cookie

קובץ cookie הוא קובץ קטן המכיל מחרוזת תווים, שנשלח אל המחשב שלך בעת כניסה לאתר מסוים. בכניסה הבאה לאתר, קובץ ה-cookie יאפשר לאתר לזהות את הדפדפן שלך. קובצי cookie עשויים לאחסן העדפות משתמש ופרטים אחרים. אפשר להגדיר את הדפדפן כך שיסרב לקבל את כל קובצי ה-cookie, או שיודיע לך מתי נשלח קובץ cookie. עם זאת, ייתכן שתכונות או שירותים מסוימים באתר לא יפעלו בצורה תקינה ללא קובצי cookie. אפשר לקרוא מידע נוסף על האופן שבו Google משתמשת בקובצי cookie ואיך Google משתמשת בנתונים, כולל קובצי cookie‏, כשמשתמשים באתרים או באפליקציות של השותפים שלנו.

חשבון Google

כדי לגשת לחלק מהשירותים שלנו, יש להירשם לחשבון Google ולספק לנו מידע אישי (בדרך כלל שם, כתובת אימייל וסיסמה). פרטי החשבון האלה משמשים כדי לאמת את הזהות שלך בעת גישה אל שירותי Google וכדי להגן על החשבון שלך מפני גישה לא מורשית על-ידי אחרים. אפשר לערוך או למחוק את החשבון בכל עת דרך הגדרות חשבון Google.