ข้อกำหนดในการให้บริการเพิ่มเติมของ Google Maps/Google Earth

แก้ไขล่าสุด: กรกฎาคม 2022

หากต้องการใช้ Google Maps/Google Earth คุณต้องยอมรับ (1) ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google และ (2) ข้อกำหนดในการให้บริการเพิ่มเติมของ Google Maps/Google Earth เหล่านี้ ("ข้อกำหนดเพิ่มเติมของ Maps/Earth") ข้อกำหนดเพิ่มเติมของ Maps/Earth นี้รวมเข้ากับการอ้างอิงประกาศทางกฎหมายสำหรับ Google Maps/Google Earth และ Google Maps/Google Earth API

โปรดอ่านเอกสารทุกฉบับอย่างละเอียด เอกสารเหล่านี้เมื่อรวมกันแล้วเรียกว่า "ข้อกำหนด" ซึ่งจะระบุสิ่งที่คุณคาดหวังจากเราได้เมื่อใช้บริการของเรา และสิ่งที่เราคาดหวังว่าจะได้รับจากคุณ

หากคุณใช้ฟีเจอร์สำหรับผู้ขายเท่านั้นใน Google Maps เพื่อจัดการ Business Profile ข้อกำหนดของ Google Business Profile ที่ https://support.google.com/business/answer/9292476 จะมีผลกับการใช้งานนั้น

และถึงแม้จะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเหล่านี้ แต่เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เพื่อทำความเข้าใจให้ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถอัปเดต จัดการ ส่งออก และลบข้อมูล

 1. การอนุญาต ตราบใดที่คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google จะให้การอนุญาตแก่คุณในการใช้ Google Maps/Google Earth รวมถึงฟีเจอร์ต่างๆ ที่ช่วยให้คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

  1. ดูและอธิบายแผนที่

  2. สร้างไฟล์ KML และเลเยอร์แผนที่ และ

  3. แสดงเนื้อหาต่อสาธารณะพร้อมด้วยการแสดงที่มาอย่างถูกต้องทางออนไลน์ ในวิดีโอ และในสิ่งพิมพ์

  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เฉพาะเจาะจงที่คุณได้รับอนุญาตให้ดำเนินการด้วย Google Maps/Google Earth โปรดดูที่หน้าสิทธิ์ของการใช้ Google Maps, Google Earth และ Street View

 2. การปฏิบัติที่ไม่อนุญาต การปฏิบัติตามข้อกำหนดของส่วนที่ 2 นี้เป็นเงื่อนไขการอนุญาตในการใช้ Google Maps/Google Earth เมื่อใช้งาน Google Maps/Google Earth คุณต้องไม่ทำสิ่งต่อไปนี้ (หรืออนุญาตให้กระทำในนามของคุณ)

  1. แจกจ่ายหรือจำหน่ายส่วนใดส่วนหนึ่งของ Google Maps/Google Earth หรือสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่จาก Google Maps/Google Earth (เว้นแต่คุณใช้ Google Maps/Google Earth API ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดในการให้บริการ)

  2. คัดลอกเนื้อหา (เว้นแต่คุณจะได้รับอนญาตให้กระทำโดยหน้าสิทธิ์ การใช้ Google Maps, Google Earth และ Street View หรือกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง รวมถึง "การใช้งานที่เหมาะสม")

  3. ดาวน์โหลดเนื้อหาจำนวนมากหรือสร้างฟีดเนื้อหาจำนวนมาก (หรืออนุญาตให้ผู้อื่นกระทำดังกล่าว)

  4. ใช้ Google Maps/Google Earth เพื่อสร้างหรือเพิ่มชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำแผนที่อื่นใด (รวมถึงชุดข้อมูลการทำแผนที่หรือการนำทาง ฐานข้อมูลชื่อพร้อมรายละเอียดธุรกิจ รายชื่ออีเมล หรือรายชื่อการขายสินค้าและบริการทางโทรศัพท์) เพื่อใช้ในบริการซึ่งมีการใช้แทน หรือคล้ายกันอย่างมากกับบริการของ Google Maps/Google Earth หรือ

  5. ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของ Google Maps/Google Earth กับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลอื่นสำหรับหรือในการเชื่อมต่อกับการนำทางแบบเรียลไทม์หรือการควบคุมยานพาหนะแบบอัตโนมัติ ยกเว้นการใช้ผ่านฟีเจอร์ที่ Google ให้บริการโดยเฉพาะ เช่น Android Auto

 3. เงื่อนไขตามที่เป็นจริง การเสี่ยงภัยเอง เมื่อคุณใช้ข้อมูลแผนที่ การจราจร เส้นทาง และเนื้อหาอื่นๆ ของ Google Maps/Google Earth คุณอาจพบว่าเงื่อนไขตามที่เป็นจริงแตกต่างจากผลลัพธ์และเนื้อหาของแผนที่ ฉะนั้น โปรดตัดสินใจด้วยตนเองและใช้งาน Google Maps/Google Earth ภายใต้ความเสี่ยงของคุณเอง คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อการใช้งานและผลที่เกิดขึ้นในทุกกรณี

 4. เนื้อหาใน Google Maps หรือ Google Earth เนื้อหาที่คุณอัปโหลด ส่งมา จัดเก็บ ส่ง หรือได้รับผ่าน Google Maps หรือ Google Earth นั้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google รวมถึงการอนุญาตในส่วนที่เรียกว่า "สิทธิ์ในการใช้เนื้อหา" หากคุณพำนักอยู่ในฝรั่งเศส ข้อกำหนดในการให้บริการเพิ่มเติมของ Google Search จะมีผลกับเนื้อหาดังกล่าวซึ่งเผยแพร่ต่อสาธารณะใน Google Search ด้วย อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการอัปโหลดหรือส่งเนื้อหาที่อยู่เฉพาะในอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น (เช่น ไฟล์ KML ที่จัดเก็บในเครื่อง) ไปยัง Google เนื้อหานั้นจึงไม่อยู่ภายใต้การอนุญาตดังกล่าว

 5. ผู้ใช้ที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หากคุณกำลังใช้ Google Maps/Google Earth ในนามหน่วยงานของรัฐ จะมีการบังคับใช้ข้อกำหนดต่อไปนี้

  1. กฎหมายที่ควบคุม

   1. สำหรับหน่วยงานรัฐของเมืองหรือรัฐในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ส่วนข้อกำหนดในการให้บริการของ Google ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่ควบคุมและสถานที่มีการกระทำผิดกฎหมายจะไม่มีผล

   2. สำหรับหน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา ส่วนข้อกำหนดในการให้บริการของ Google ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่ควบคุมและสถานที่มีการกระทำผิดกฎหมายจะถูกแทนที่ทั้งหมดด้วยข้อกำหนดต่อไปนี้

    “ข้อกำหนดเหล่านี้จะอยู่ในบังคับและตีความและบังคับใช้ที่สอดคล้องกับกฎหมายของสหรัฐอเมริกา โดยไม่มีการอ้างถึงการขัดกันของกฎหมาย เฉพาะเท่าที่กฎหมายของรัฐบาลกลางอนุญาต (ก) กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย (ไม่รวมถึงกฎแห่งการขัดกันของกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย) จะใช้ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายของรัฐบาลกลางที่ใช้บังคับ และ (ข) ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือ Google Maps/Google Earth จะมีการดำเนินคดีเป็นการเฉพาะในศาลรัฐบาลกลางของซานตาคลาราเคาน์ตี รัฐแคลิฟอร์เนีย และทุกฝ่ายต้องยอมรับเขตอำนาจของรัฐเหนือบุคคลของศาลดังกล่าว”

  2. สิทธิ์อันจำกัดของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา การเข้าถึงหรือการใช้งาน Google Maps/Google Earth ทั้งหมดโดยหรือสำหรับรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาอยู่ภายใต้ส่วน "สิทธิ์อันจำกัดของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา" ในประกาศทางกฎหมายของ Google Maps/Google Earth