תנאים והגבלות נוספים למפות Google‏/Google Earth

תאריך העדכון האחרון: יולי 2022

כדי להשתמש במפות Google/‏Google Earth, עליך להביע הסכמה (1) לתנאים ולהגבלות של Google, וגם ‏(2) לתנאים ולהגבלות הנוספים האלה למפות Google/‏Google Earth‏ ("התנאים הנוספים למפות/Earth‏"). התנאים הנוספים למפות/Earth כוללים באמצעות אזכור את ההודעות המשפטיות לגבי מפות Google‏/Google Earth‏ ולגבי ממשקי ה-API של מפות Google‏/Google Earth‏.

עליך לקרוא כל אחד מהמסמכים האלה בקפידה. שני המסמכים האלה יחד מכונים "התנאים". בתנאים מוגדר למה אפשר לצפות מאיתנו בשימוש בשירותים שלנו ולמה אנו מצפים ממך.

אם ברצונך להשתמש בתכונות למוכרים בלבד במפות Google כדי לנהל את פרופיל העסק שלך, התנאים של 'פרופיל העסק ב-Google', שמפורטים בכתובת https://support.google.com/business/answer/9292476, חלים על השימוש הזה.

כדאי לקרוא גם את מדיניות הפרטיות שלנו, אף על פי שאינה חלק מהתנאים האלה, כדי להבין את האפשרויות שעומדות לרשותך על מנת לעדכן, לנהל, לייצא ולמחוק את המידע שלך.

 1. רישיון. כל עוד תפעל/י לפי התנאים האלה והתנאים וההגבלות של Google‏, יהיה לך רישיון להשתמש במפות Google‏/Google Earth, לרבות תכונות המאפשרות לך:

  1. להציג מפות ולהוסיף להן הערות;

  2. ליצור קובצי Google KML ושכבות של מפות; וגם

  3. להציג תוכן פומבי עם ייחוס הולם באינטרנט, בווידאו ובדפוס.

  פרטים נוספים על פעולות ספציפיות שיש לך הרשאה לבצע באמצעות מפות Google‏/Google Earth, מופיעים בדף ההרשאות לשימוש במפות Google‏, Google Earth ו- Street View‏.

 2. התנהלות אסורה. הציות לסעיף 2 הזה הוא תנאי לקבלת רישיון לשימוש במפות Google‏/Google Earth. במהלך השימוש במפות Google/‏Google Earth, אסור לך (ואסור לך להתיר לאחרים שפועלים בשמך):

  1. להפיץ מחדש או למכור כל חלק ממפות Google/‏Google Earth או ליצור מוצר או שירות חדש המבוססים על מפות Google/‏Google Earth (למעט בשימוש בממשקי API של מפות Google/‏Google Earth בהתאם לתנאים ולהגבלות החלים עליהם);

  2. להעתיק את התוכן (אלא אם ניתנה לך רשות לכך בדף ההרשאות לשימוש במפות Google,‏ Google Earth ו- Street View‏ או בחוק הקניין הרוחני החל, כולל "שימוש הוגן");

  3. להוריד כמויות גדולות מהתוכן או ליצור עדכונים של התוכן בכמויות גדולות (או לאפשר למישהו אחר לעשות זאת);

  4. להשתמש במפות Google/‏Google Earth כדי ליצור או להגדיל מערכי נתונים אחרים הקשורים למיפוי (כולל מערך נתונים של מיפוי או ניווט, מסד נתונים של רישומי עסקים, רשימת דיוור או רשימת טלמרקטינג) לשימוש בשירותים חלופיים למפות Google/‏Google Earth, או בשירותים בעלי דמיון מהותי למפות Google/‏Google Earth; או

  5. להשתמש בחלק כלשהו של מפות Google/‏Google Earth במוצרים או בשירותים של אנשים אחרים לניווט בזמן אמת או לשליטה אוטונומית ברכב, או בקשר אליהם, למעט כאשר הדבר נעשה באמצעות תכונה ספציפית ש-Google סיפקה, כמו Android Auto.

 3. התנאים בפועל; נטילת סיכון. במהלך השימוש בנתוני המפות, בדיווחי התנועה, במסלולים ובתכנים אחרים של מפות Google/‏Google Earth, ייתכן שיתגלה לך שהמצב בשטח בפועל שונה מתוצאות המפה ומהתוכן שבה. במקרים כאלה עליך להפעיל שיקול דעת עצמאי ולהשתמש במפות Google/‏Google Earth על אחריותך. האחריות על ההתנהלות שלך והשלכותיה היא תמיד שלך.

 4. התוכן שלך במפות Google/‏Google Earth‏. התוכן שהועלה, הוגש, אוחסן, נשלח או התקבל על ידך באמצעות מפות Google/‏Google Earth כפוף לתנאים ולהגבלות של Google, לרבות הרישיון בסעיף ששמו “רשות לשימוש בתוכן שלך”. לגבי תושבי צרפת, התנאים וההגבלות הנוספים של חיפוש Google חלים על תוכן מסוג זה שמוצג באופן גלוי לכול בחיפוש Google. עם זאת, תוכן שמאוחסן במכשיר שלך בלבד (למשל קובץ KML) אינו מועלה או נשלח ל-Google, ולכן אינו כפוף לרישיון זה.

 5. משתמשים ממשלתיים. אם את/ה משתמש/ת במפות Google/‏Google Earth מטעם גוף ממשלתי, חלים התנאים האלה:

  1. החוק החל.

   1. לגבי ישויות ממשל של מדינות או ערים בארצות הברית ובאיחוד האירופי, הסעיף המתייחס לחוק החל ולמקום השיפוט בתנאים ובהגבלות של Google לא יחול.

   2. לגבי ישויות של הממשל הפדרלי בארצות הברית ובאיחוד האירופי, הסעיף המתייחס לחוק החל ולמקום השיפוט בתנאים והגבלות של Google יוחלף בנוסח הבא:

    "התנאים האלה יהיו כפופים לחוקים של ארצות הברית של אמריקה, יפורשו על פיהם ויאכפו בהתאם להם בלי התייחסות לסתירה בין חוקים. אך ורק במידה המותרת על פי החוק הפדרלי: (א) החוקים של מדינת קליפורניה (פרט לכללי ברירת הדין של קליפורניה) יחולו בהעדר חוקים פדרליים חלים; וכן (ב) הדיון בכל מחלוקת הנובעת מהתנאים האלה או ממפות Google/‏Google Earth, או קשורה אליהם, יתקיים בבתי המשפט הפדרליים של מחוז סנטה קלרה, קליפורניה, והצדדים מסכימים לסמכות שיפוט אישית בבתי משפט אלה."

  2. זכויות מוגבלות החלות על הממשל של ארצות הברית. כל גישה למפות Google/‏Google Earth או שימוש בהם על ידי הממשל הפדרלי של ארצות הברית או עבורו יתבצעו בכפוף לסעיף 'זכויות מוגבלות החלות על ממשלת ארצות הברית' במסמך הודעות משפטיות למפות Google‏ /Google Earth‏.